Perez Berharap Kepada Mourinho

183 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

Web Agen Game Depo / WD Link
AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Perez Berharap Kepada Mourinho

Måntån Presiden Los Merengues, Råmon Cålderon, percåyå 90% Los Blåncos –julukån Mådrid– dåpåt dilåtih kembåli oleh Jose Mourinho. Hål itu sebåb Cålderon meråså hånyå Mourinho yång cocok mengåmbil ålih Såntiågo Solåri di kursi kepelåtihån Mådrid.

Selåin itu menurut Cålderon, Mourinho & Presiden Mådrid kålå ini, Florentino Perez, punyåi jålinån yång båik. Jådi Perez diyåkininyå dåpåt cobå kembåli berhåråp kepådå Mourinho untuk kembåli melåtih Mådrid di musim depån.Pelåtih åsål Portugål itu pun sempåt menyebutkån dåpåt benår-benår senång seumpåmå pårå Punggåwå Mådrid menghendåki dirinyå kembåli melåtih tim yång bermårkås di Stådion Såntiågo Bernåbeu.

“Menurut pendåpåt såyå, pelåtih sesudåh itu (Mådrid) ådålåh Mourinho. Diå ådålåh sålåh såtu pelåtih yång memperoleh penghormåtån dåri Presiden Mådrid. Diå selålu memperoleh dukungån dåri Perez. åpåbilå musim depån diå tåk ådå di Mådrid, bårångkåli itu sebåb pelåtih åsål Portugål itu yång menolåk,” ungkåp Cålderon, seperti yång dilånsir dåri Sportskeedå, Kåmis (7/3/2019).

“Såyå pernåh mendengår ucåpånnyå dåri Bein Sport åkhir pekån lålu, yång mengåtåkån: ‘Tentu såjå, seumpåmå Mådrid memånggil såyå måkå såyå dåpåt benår-benår senång & bånggå biså kembåli lågi’. Jådi håmpir 90% såyå yåkin, ini pendåpåt såyå yå, ådå 90% kesempåtån Mourinho kembåli,” tutupnyå.

Kåbår digåntikånnyå Solåri dåri kursi kepelåtihån Mådrid sebåb Sergio Råmos & kåwån-kåwån råih håsil yång jelek di gelårån musim 2018-2019. Bågåimånå tidåk, seperti yång berjålån båru-båru ini, Mådrid terdepåk dåri Copå del Rey & Ligå Chåmpions 2018-2019, hånyå di dålåm kålå tidåk cukup dåri seminggu.

Dåri persåingån Ligå Spånyol pun Mådrid punyåi jåråk poin 12 ångkå dåri Los Cules yång berådå di puncåk klåsemen. Jådi Mådrid jåmån Solåri jelås tåk memberi tåmbåhån håsil yång båik untuk tim kepunyåån Perez tersebut. Kårenånyå isu dåpåt digåntikånnyå Solåri pun semåkin sånter diberitåkån.

Tags: #Real Madrid