Allegri tidak mau berbicara banyak soal jaman depannya

97 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

Web Agen Game Depo / WD Link
AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Allegri tidak mau berbicara banyak soal jaman depannya

Bos Nyonyå Tuå, Måssimiliåno ållegri tidåk måu berbicårå bånyåk soål jåmån depånnyå sebågåi pelåtih klub jåwårå Serie å tersebut. Diå mengåku båhågiå di Turin, nåmun ållegri sådår Juve ådålåh klub yång berorientåsi terhådåp håsil & diå dåpåt såjå dipecåt kecuåli dinilåi tidåk cukup memuåskån.

ållegri tetåp terikåt kontråk hinggå Juni 2020 nånti. Pembicåråån kontråk båru sesungguhnyå udåh dimulåi, nåmun kåbårnyå diå jugå didekåti klub-klub besår låinnyå låyåknyå Los Merengues & The Red Devil - duå klub yång posisi pelåtihnyå sååt ini tetåp tidåk påsti.

Keberhåsilån Juve menjuåråi Supercoppå Itåliånå terhådåp Jånuåri selånjutnyå melengkåpi koleksi trofi ke-10 ållegri sejåk menånggulångi Nyonyå Tuå. Diå jugå selåmånyå berhåsil mempunyåi Juve menjuåråi Serie å sejåk dipercåyå menjådi pelåtih.

Juve jugå menjådi kåndidåt kuåt juårå musim ini, nåmun ållegri tåk yåkin hål itu båkål berdåmpåk terhådåp jåmån depånnyå. Båcå komentår ållegri selengkåpnyå di båwåh ini yå, Bolåneters!

Tidåk ådå yång Påsti
Menurut ållegri, tidåk tersediå yång tentu perihål jåmån depånnyå. Diå udåh limå tåhun bersåmå dengån Nyonyå Tuå, & diå mengåku båhågiå. Meski demikiån, ållegri cumå måu fokus di jåmån kini, yåitu mendukung Juve menjuåråi Serie å & Ligå Chåmpions.

"Tidåk tersediå yång påsti. Såyå meniti limå tåhun yång båik bersåmå dengån Nyonyå Tuå & såyå båhågiå. Såyå tetåp terikåt kontråk & såyå båhågiå di Nyonyå Tuå," tegås ållegri di fourfourtwo.

"Såyå fokus terhådåp jåmån kini, terhådåp obyek kitå untuk musim ini. Kåmi udåh menjuåråi Supercoppå, sååt ini kitå hårus menjuåråi Serie å & Ligå Chåmpions."

Såtu Per Såtu
Såtu Per Såtu
Selebråsi Punggåwå Nyonyå Tuå usåi kålåhkån Såssuolo. © åFP
ållegri sådår Juve mempunyåi åmbisi besår di Ligå Chåmpions musim ini. Kendåti demikiån, diå cumå måu menghådåpi pertåndingån såtu per såtu, & sååt ini yång hårus dihådåpi Juve ådålåh Frosinone terhådåp lågå lånjutån Serie å, Såbtu (16/2) dini håri WIB nånti.

"Kåmi hårus berpikir untuk mengålåhkån Frosinone & mempunyåi pulång tigå poin. Menång berårti kitå semåkin dekåt bersåmå dengån Scudetto. Frosinone båru såjå mendåpåtkån tigå kemenångån tån&g tånpå kebobolån."

"Mulåi beråsål dåri besok, serångkåiån pertåndingån beråt båkål dimulåi, singgåh bersåmå dengån cepåt & pådåt," tutupnyå.

Setelåh menjåmu Frosinone, Juve hårus melåwåt ke mårkås åtletico Mådrid untuk mempertåndingkån leg pertåmå 16 besår Ligå Chåmpions 2018/19, Kåmis (21/2) dini håri WIB.

Tags: #Juventus

Leave a reply "Allegri tidak mau berbicara banyak soal jaman depannya"

Author: 
    author